Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

POMOŻEMY CI ZMIENIĆ TWOJE SIŁY SZYBCIEJ,
SKUTECZNIEJ I BARDZIEJ PROFESJONALNIE

Analizujemy sytuację naszych klientów pod względem operacji, zapewniamy ukierunkowane na osiągnięcie celu porady, instrukcje i wykłady. Pomagamy w efektywnym wykorzystaniu uzbrojenia będącego na wyposażeniu, po to by zapewnić określony wzrost zdolności operacyjnych, potrzebnych do osiągnięcia zakładanych celów.

WARTOŚĆ = KORZYŚCI – KOSZT

Nasz zespół  to najbardziej wyjątkowe doświadczenie i know-how w Polsce, bazujące o doświadczenia zdobyte w trakcie wprowadzania samolotu F-16 na uzbrojenie Polskich Sił Powietrznych.

FIGHTS ON SECURITY

Nowy typ aktywności, doradztwa i zarządzania skoncentrowanego na pełnym spektrum wyzwań dotyczących bezpieczeństwa w globalnej skali.

Non-Destructive Testing

Badania nieniszczące to sposób oceny stanu obiektu, nie wpływający w istotny sposób na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe.