Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Autor: admin

FIGHTS ON SECURITY

Nowy typ aktywności, doradztwa i zarządzania skoncentrowanego na pełnym spektrum wyzwań dotyczących bezpieczeństwa w globalnej skali.

Non-Destructive Testing

Badania nieniszczące to sposób oceny stanu obiektu, nie wpływający w istotny sposób na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe.

Non-Destructive Testing

Badania nieniszczące to sposób oceny stanu obiektu, nie wpływający w istotny sposób na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe.

Wartość = korzyści – koszt

Nasz zespół  to najbardziej wyjątkowe doświadczenie i know-how w Polsce, bazujące o doświadczenia zdobyte w trakcie wprowadzania samolotu F-16 na uzbrojenie Polskich Sił Powietrznych

Ocena / Projekt / Wdrożenie

Oferujemy naszym klientom najwyższej jakości, wyszkolonych według najwyższych standardów instruktorów i doradców w celu maksymalizacji możliwości ludzi i sprzętu w ramach dostępnych sił i środków.

  • 1
  • 2