Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Wsparcie procesów tworzenia możliwości interoperacyjnych

Siły Powietrzne państw NATO to jeden organizm działający w oparciu o takie same procedury, rozwiązania taktyczne, posługując się tym samym językiem. Osiągniecie wymaganego poziomu interoperacyjności jest absolutnym wymogiem współczesnego pola walki pozwalającym współpracować personelowi rożnych państw przy pomocy takich samych standardów, procedur i regulacji w celu osiągnięcia zakładanego, konkretnego efektu taktycznego.

Równie ważnym czynnikiem jest możliwość prowadzenia wspólnych manewrów w oparciu o dedykowane poligony i strefy wykonywania zadań w powietrzu. Fights On Training to długoletnie doświadczenie w tym zakresie. Personel z nami współpracujący tworzył nową jakość  polskich SP, integrując systemy uzbrojenia w ramach podobnych systemów  będących na wyposażeniu państw NATO.