Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Wsparcie operacyjne i logistyczne wojskowej techniki lotniczej

Identyfikacja potrzeb
Kluczowym elementem zabezpieczania eksploatacji techniki lotniczej jest właściwa identyfikacja potrzeb. W oparciu o bogate doświadczenie wynikające z bezpośredniego uczestniczenia w procesie wdrażania nowoczesnej techniki lotniczej oraz współpracę z producentami sprzętu lotniczego i integratorami rozwiązań, wspieramy instytucje i organizacje lotnicze przy identyfikacji potrzeb wpływających na zabezpieczenie operacji lotniczych w obszarze szkolenia i logistyki.

Analiza dostępności rozwiązań
Rynek usług lotniczych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Wynika to z dużej innowacyjności oraz zwiększającego się popytu na nowoczesne rozwiązania. Stąd niezwykle istotne jest ciągłe prowadzenie analizy dostępności rozwiązań. Wraz z cyklem życia sprzętu lotniczego dostępność wartościowych zasobów logistycznych i szkoleniowych, które można wykorzystać do zabezpieczenia jego eksploatacji maleje, przez co rosną koszty jego utrzymania. Profesjonalna analiza dostępności rozwiązań oraz śledzenie trendów rozwojowych pozwala w porę podjąć działania zmierzające nie tylko do optymalizacji kosztów, ale również zapewnienia sobie możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji sprzętu lotniczego.

Implementacja rozwiązań
Opracowujemy plany wdrożeń rozwiązań dotyczących techniki lotniczej w obszarach logistyki i szkolenia. Implementacja realizowana jest w oparciu o zasoby wewnętrzne lub zewnętrzne. Procedury implementacyjne oparte są o sprawdzone metodyki zarządzania z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej zgromadzonej w związku z bogatym doświadczeniem  na rynku usług lotniczych.

Obsługa logistyczna
Oprócz dostępności sprzętu i usług oraz doskonałego planu implementacji rozwiązań istotnym elementem zapewniającym sukces jest sprawna obsługa logistyczna, w ramach której zapewniamy wsparcie w przygotowaniu towaru do wysyłki, w tym przygotowanie właściwej dokumentacji i pakowanie, sprawny odbiór ze wskazanego miejsca i dalszą obsługę, która zapewnia szybką dostawę do zakładu remontowego wraz z przeprowadzeniem wszystkich procedur celno-spedycyjnych i dostawę do wskazanego miejsca w żądanym czasie.

Dostawa części zamiennych
Dostępność części zamiennych zarówno poprzez ich kupno jak i naprawę jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na sprawność sprzętu lotniczego. Współpracujemy z wieloma producentami i dystrybutorami części zamiennych oraz usług naprawczych.  Zapewniamy dostawy części posiadających wymagane certyfikaty, zgodnych ze specyfikacją i konfiguracją sprzętu lotniczego. Nasi pracownicy weryfikują przedmiot dostawy i usługi przed ich przekazaniem do Klienta gwarantując ich zgodność z wymaganiami.