Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Wsparcie i organizacja procesów szkoleniowych

Dynamiczny rozwój technologii związanych z prowadzeniem walki, powoduje równoczesną potrzebę poszerzania i udoskonalania wiedzy personelu w zakresie umiejętności zastosowania nowoczesnych rozwiązań taktycznych. Tym bardziej ma to znaczenie w obliczu malejących budżetów obronnych, kiedy środki którymi dysponujemy jesteśmy zmuszeni wydatkować w sposób maksymalnie efektywny. Współpraca z Fights On Training daje wyjątkowe możliwości związane ze wsparciem bądź organizacją specjalistycznego szkolenia, w celu maksymalizowania inwestycji w sprzęt i systemy walki.

Fights On Training to doświadczenie na najwyższym poziomie między innymi w zakresie zaawansowanego szkolenia taktycznego w powietrzu, rozwoju,  implementacji i oceny taktyki zastosowania lotnictwa, szkolenia symulatorowego i szkolenia naziemnego.

Doświadczenie zdobyte w trakcie naziemnych szkoleń  i tysięcy godzin spędzonych w kokpicie samolotu wielozadaniowego w roli dowódcy i instruktora, pozwala na efektywne wsparcie procesów związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań taktycznych z poziomu operatora, tworzeniem struktur organizacyjnych, niezbędnych procedur standaryzacyjnych, potrzebnej  infrastruktury do szkolenia na ziemi i w powietrzu.

Fights On Training posiada  doświadczenie w tworzeniu niezbędnych sylabusów, programów szkoleniowych jak i w  organizacji od podstaw treningu na samolocie taktycznym. Naszym głównym zadaniem jest zwiększenie potencjału związanego z gotowością bojową w ramach dostępnych możliwości.