Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Szkolenia: Naziemne, symulatorowe oraz instruktaż lotu. Sylabusy i programy szkoleniowe

Fights On Training posiada doświadczenie w tworzeniu niezbędnych sylabusów, programów szkoleniowych jak i w organizacji treningu na samolocie taktycznym od podstaw. Posiadamy doświadczenie w zakresie rozwoju i przeprowadzania kursów lotnictwa taktycznego.
Naszym głównym zadaniem jest zwiększenie potencjału związanego z gotowością bojową w ramach dostępnych możliwości.