Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Pomiary zawartości ferrytu FE

Stale pozostają ciągle jedną z najpopularniejszych grup materiałów konstrukcyjnych. Stosowanie stali austenitycznych, stali typu duplex lub stali platerowanych stwarza wiele trudności natury technologicznej i metalurgicznej. Pomiary zawartości ferrytu wykorzystuje się m.in. do badań złączy spawanych wykonanych na wymienionych grupach stali. Podczas badań wykorzystywane jest zjawisko indukcji magnetycznej. Zawartość ferrytu jest określana na podstawie pomiaru przenikalności magnetycznej materiału.