Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Pomiary twardości

Pomiary twardości są jedną z najczęściej stosowanych metod, które pozwalają na ocenę właściwości mechanicznych materiałów. W odróżnieniu od stacjonarnych twardościomierzy, w których twardość definiowana jest na podstawie optycznego pomiaru odcisków powstających poprzez wnikanie wgłębnika, w przenośnych twardościomierzach wykorzystuje się metodę UCI (Ultrasonic Contact Impedance). Specjalna sonda zakończona diamentowym wgłębnikiem, która jest wyposażona w pręt wibracyjny, jest wciskana w badany materiał. Pomiar twardości jest podawany i analizowany na podstawie ultradźwiękowego odbicia fal. Wykonanie pomiarów twardości może okazać się przydatne do oceny stopnia degradacji materiałów, poprawności wykonania obróbki cieplnej materiałów lub jakości wykonywanych spoin.