Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Ocena stanu technicznego konstrukcji ATCS

Często zastanawiamy się czy dana konstrukcja: most, wieża czy hala może być jeszcze eksploatowana, czy nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Ocena stanu technicznego konstrukcji (Assesment of Technical Condition Structures), polega na obszernej analizie stanu faktycznego konstrukcji. Do wykonania badań stosuję się szereg badań nieniszczących, niszczących, pomiarów i obliczeń inżynierskich. Dzięki badaniom ATCS, możemy wskazać, co dzieję się z konstrukcją, jaki jest obecny stan techniczny, oraz wskazać dalszy przebieg prac, potrzebny do prawidłowego monitorowania stanu konstrukcji.