Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Misja firmy

Misja Firmy: Szkolenie i rozwój Waszej organizacji, tak by działała na najwyższym poziomie przy jednoczesnej maksymalizacji interoperacyjności wertykalnej i horyzontalnej. Nasze obietnice spełniamy z naddatkiem.

Dlatego podjęliśmy się naszej działalności? Wierzymy w suwerenność naszych klientów. Budujemy zdolności ich Sił Powietrznych i zapewniamy interoperacyjność z sojusznikami aby zagwarantować utrzymanie tej suwerenności. Z racji na fakt, że nikt nie idzie na wojnę sam, my oferujemy Państwu środki niezbędne do budowania zespołów. Interoperacyjność to klucz do poprawnego funkcjonowania sił powietrznych. Jeśli Twoje siły nie mówią tym samym „językiem” i nie rozumieją wzajemnie swoich taktyk, to są jedynie bardzo drogim aeroklubem, a nie przekonywującą siłą bojową.

Jak udaje nam się osiągać nasze cele? Oferujemy naszym klientom najlepszych, wyszkolonych na zachodzie Instruktorów i doradców w tematyce Sił Powietrznych, którzy pomagają maksymalizować zdolności i umiejętności personelu oraz sprzętu w ramach dostępnych sił.

Do czego dążymy: Analizujemy sytuację operacyjną klientów i dostarczamy skrojone na miarę porady, instrukcje i podstawy naukowe. Używając wyłącznie sprzętu klienta, dostarczamy obiecany przyrost zdolności, który pomaga spełniać cele operacyjne oraz wymagania. Nasza firma oferuje przygotowanie szkoleń pod klucz, projektując je tak, by były w pełni zintegrowane ze strukturami wojskowymi klienta. W ten sposób pomagamy Ci stworzyć od podstaw, przeszkolone według zachodnich wzorców, interoperacyjne siły powietrzne.

Zatem, co oferujemy: Analizę problemów operacyjnych klienta i dostarczenie rozwiązania opierającego się na przygotowaniu i zbudowaniu programu szkoleniowego, dostarczenie najwyższej jakości instruktażu szkoleniowego, naziemnego, symulatorowego i powietrznego, udzielenie solidnych porad dotyczących procedur konserwacji sprzyjających maksymalnemu wykorzystaniu sprzętu, drugo- i trzecio-rzędne wpływanie na organizację poprzez transfer wiedzy z góry organizacji na dół, poprzez umowę zapewniającą obiecany wzrost wydajności w ustalonym czasie. Koszty powinny być skalkulowane na podstawie stosunku liczby osób szkolonych do liczby osób z powodzeniem kończących kurs.