Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Kim jesteśmy?

Fights On Logistics jest firmą zrzeszającą w swoich zasobach specjalistów z doświadczaniem w logistycznym wsparciu techniki wojskowej. Doświadczenie to wynika z wieloletniej służby w Siłach Zbrojnych RP oraz realizacji najbardziej zaawansowanych programów modernizacji w szczególności Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Samolotu Wielozadaniowego.

Naszym głównym celem jest zapewnienie naszym klientom wsparcia logistycznego dla realizowanych przez nich operacji poprzez terminową realizację dostaw i usług w najwyższej jakości przy optymalizacji kosztów.

Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku w zakresie zapewnienia kompleksowego wsparcia logistycznego techniki lotniczej, w szczególności samolotów F-16.