Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Jakość i bezpieczeństwo

Fights On Training posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania i rozwoju systemowych algorytmów związanych z  zarządzaniem ryzykiem i zapewnieniem jakości. Nowe rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i quality assurance zaimplementowane w polskich Siłach Zbrojnych po pozyskaniu systemu F-16 odbyło się przy szerokim wsparciu kadry współpracującej z Fights On Training. Wysokie standardy, którym hołdujemy, oparte są o długoletnie doświadczenia armii państw NATO.