Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Doradztwo biznesowe

  • Audyt, Analiza biznesowa, Analiza wymagań
  • Modelowanie procesów biznesowych
  • GAP Analysis
  • Business Case Study
  • Opracowywanie strategii