Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Bezpieczeństwo i Zapewnienie Jakości (QA): rozwój i wdrażanie programów i procedur związanych z bezpieczeństwem i QA

Fights On Training posiada doświadczenie we wprowadzaniu i rozwijaniu systemowych algorytmów zarządzania ryzykiem i zapewnienia jakości. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i zapewnienia jakości w polskich Siłach Zbrojnych po pozyskaniu systemu F-16 było możliwe przy szerokim wsparciu kadry Fights On Training. Wysokie standardy, którym hołdujemy, oparte są o długoletnie doświadczenia sił zbrojnych państw NATO.