Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badanie metodą emisji akustycznej AT

Technikę AT służy do oceny stanu technicznego konstrukcji, w warunkach eksploatacji. Badania monitorujące prowadzi się w czasie normalnych warunków pracy konstrukcji lub urządzenia. Zaletą metody emisji akustycznej jest całościowy charakter. Odpowiednie rozmieszczenie czujników pozwala na wykrycie wad konstrukcji w całym badanym obiekcie. Przykładem takich badań mogą być: mosty stalowe, wierze ciśnieniowe czy rurociągi technologiczne. Badania AT pozwalają na wykrycie uszkodzeń typu pęknięcia, strefy odkształcenia plastycznego, korozji czy wycieków.