Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania wizualne VT (Visual Testing)

Badania wizualne są podstawową metodą badawczą, która pozwala na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych danego obiektu. Za pomocą nieuzbrojonego oka lub przyrządów optycznych o powiększeniach dochodzących do 20× wykrywane są pęknięcia, zniekształcenia, zażużlenia, zmiany korozyjne i erozyjne materiałów. Powierzchnie trudno dostępne bada się za pomocą takich urządzeń jak boroskopy, fiberoskopy i wideoskopy. Badania wizualne przeprowadza się na różnych etapach produkcji i eksploatacji, podczas kontroli maszyn i urządzeń. Przykładem zastosowania badań wizualnych może być kontrola jakości wykonywanych spoin.