Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania ultradźwiękowe TOPH

Technika badań ultradźwiękowych TOFD (Time Of Flight Diffraction) jest uzupełniającą techniką badań ultradźwiękowych, o wysokiej szybkości skanowania, z możliwością rejestracji uzyskanych wyników. Stosowana jest najczęściej do badań powtarzalnych elementów, takich jak spoiny o podobnych wymiarach. Technika TOFH jest stosowa przede wszystkim podczas badania złączy spawanych. Cały proces podlega cyfrowej rejestracji co umożliwia późniejszą wielokrotną analizę i weryfikację wyników badań. Metoda ta cechuję się wysoką wykrywalnością wad przy małej liczbie fałszywych wskazań, daję możliwość dokładnego pomiaru geometrii nieciągłości w trzech płaszczyznach i odbywa się w krótszym od konwencjonalnych metod czasie.