Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania ultradźwiękowe PHASES ARRAY PA

Badania są wykorzystywane do specjalistycznych pomiarów związanych z określeniem i wykrywanie pęknięć, rozwarstwień, zniszczeń erozyjnych w elementach o skomplikowanych kształtach. Metoda Phased Array (PA) polega na zastosowaniu ultradźwiękowych głowic wieloprzetwornikowych. Głowice te wyróżnia w stosunku do głowic standardowych to, że składają się z wielu pojedynczych przetworników, z których każdy może niezależnie generować i odbierać falę ultradźwiękową, dzięki czemu możliwe jest kształtowanie wiązki falowej m.in. jej skupianie na dowolnej głębokości badanego elementu lub jej odchylanie o dowolny kąt . Przy wykorzystaniu metody PA możliwe jest badanie elementów o skomplikowanych kształtach, badanie spoin, pęknięć, rozwarstwień oraz mapowanie korozji.