Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania szczelności metodą pęcherzykową LT

Badania szczelności metodą pęcherzykową wykorzystują zjawisko przenikania gazu z ośrodka o ciśnieniu wyższym do ośrodka o ciśnieniu niższym. Do zajścia takiego procesu konieczne jest połączenie pomiędzy oboma ośrodkami. Metodę tą wykorzystuje się m.in. do badania połączeń spawanych. Testy wykonuje się w powietrzu atmosferycznym przy wytworzonym podciśnieniu w nakładanej na badan odcinek komorze. Kapilarne nieszczelności w spoinie stanowią połączenie między ośrodkami o różnym ciśnieniu. Użycie pianotwórczego roztworu na powierzchni spoiny pozwala na wykrycie nieszczelności, w miejscu przenikania powietrza z atmosfery do komory.