Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania struktury metoda replik

Celem badań metalograficznych jest określenie struktury metali i ich stopów. Badania mogą zostać przeprowadzone bezpośrednio na obiekcie. Powierzchnia poddawana analizie jest szlifowana i polerowana w celu uzyskania tzw. zgładu metalograficznego. Na tak przygotowany obszar nakładana jest następnie specjalna folia, która pozwala na wykonanie repliki odwzorowującej obraz struktury materiału. Tego typu badania są często wykorzystywane w celu określenia zmian materiałów pracujących w warunkach pełzania lub do przy określaniu poprawności wykonania obróbki cieplnej.

Metodę dobiera się indywidualnie, w zależności od specyfiki badanego obiektu. Do wykrywania uszkodzeń stosuje się obecnie metody oparte na zjawisku emisji akustycznej oraz ultradźwiękowej, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchniowych fal Lamba w strukturach cienkościennych i płytowych.

Nasza firma wyposażona jest w szeroko rozbudowane laboratorium zawierające wszystkie wymagane certyfikaty oraz uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.