Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne pozwalają na wykrywanie powierzchniowych wad materiałów takich jak: pęknięcia, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy. Metoda ta opiera się na zjawisku włoskowatości, a więc na wnikaniu cieczy do wąskich i trudno dostępnych obszarów, i wypełnianiu ich. Stosowane penetranty mają za zadanie wnikać w otwory powierzchniowe. Po upływie odpowiedniego czasu nadmiar penetranta jest usuwany z powierzchni pozostając jedynie w otworach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich wywoływaczy i dodatków fluoroscencyjnych możliwe jest wykrycie i umiejscowienie obecnych nieciągłości. Badania penetracyjne stosowane są podczas odbioru, produkcji, kontroli lub konserwacji. Przeprowadza się je dla całych powierzchni lub tylko lokalnie. Metody tej nie wykorzystuje się do badania materiałów porowatych.