Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania metodą prądów wirowych ET

Badania metodą prądów wirowych są stosunkowo najrzadziej stosowaną metodą, która pozwala na wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Ich główną zaletą jest wysoka czułość i szybkość wykonywania pomiarów. Podczas badań ET dochodzi do wzbudzania zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale. Reakcja materiału jest następnie odbierana przez sondę badawczą i defektoskop ultradźwiękowy. Analiza różnych parametrów opisujących pole elektromagnetyczne pozwala na bardzo precyzyjne określenie stanu materiału, występujących nieciągłości, zmian erozyjnych i korozyjnych, ocenę ich wielkości i głębokości, na których się znajdują. Badaniom metodą prądów wirowych mogą być poddawane wyroby metalowe na głębokości od kilku do kilkunastu milimetrów.