Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania metodą fali prowadzonej

Unikalna metoda badań nieniszczących, wykorzystywana do skanowania rurociągów, biegnących w miejscach o utrudnionym dostępie. Jest ona skutecznym narzędziem w badaniach technicznych, umożliwiających wykrywanie wad struktury, nieciągłości oraz pęknięć zewnętrznych i wewnętrznych. Metoda polega na wysłaniu fali w kierunku rurociągu, rozchodzi się wzdłuż, następnie zostaje odbita od przeszkody wraca w kierunku miejsca z którego została wysłana. Obserwując zależności czasowe fal wysłanych i odebranych, możemy wnioskować o wadach konstrukcji.