Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania identyfikacyjne materiałów PMI

Badania identyfikacyjne materiałów przeprowadza się w celu kontroli zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją projektową. Badania te przeprowadza się poprzez wywołanie i identyfikację promieniowania charakterystycznego atomów. Analiza energetyczna otrzymanego widma pozwala na jakościową i ilościową charakterystykę materiałów zawartych w danym materiale