Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Wsparcie w sytuacjach awaryjnych: rozwój planów operacyjnych i wdrażanie planów awaryjnych

Doświadczenie zbierane na przestrzeni lat wzmacnia unikalne umiejętności naszego zespołu. Doświadczenie to umożliwia nam definiowanie, rozwój i ulepszanie planów operacyjnych wykorzystywanych w działaniach zasadniczych i pomocniczych.

Wykorzystanie wszystkich atutów samolotu wielozadaniowego jest podstawowym wyzwaniem stojącym przed zespołami planistycznymi. Mnogość sensorów, systemów uzbrojenia, środków rażenia w połączeniu z doborowym wyszkoleniem załóg sprawiają, że współczesne samoloty wielozadaniowe są niczym wytrych, pasujący do każdego zamka. Oznacza to, że umiejętność poprawnego wykorzystania atutów samolotu wielozadaniowego umożliwia jego użycie w każdym rodzaju misji.

Unikalna wiedza na temat złożoności systemów pozwala na ich efektywne wykorzystanie w szerokim wachlarzu zastosowań współczesnego pola walki.