Wsparcie procesów tworzenia możliwości interoperacyjnych

Siły Powietrzne państw NATO dążą do integracji w jeden organizm, który działał będzie w oparciu o jednolite procedury i rozwiązania taktyczne oraz posługiwał się będzie tym samym językiem. Osiągniecie wymaganego poziomu interoperacyjności jest absolutnym wymogiem współczesnego pola walki, pozwalającym współpracować personelowi pochodzącemu z rożnych państw przy pomocy jednolitych standardów, procedur i regulacji w celu osiągnięcia zakładanego, konkretnego efektu taktycznego. Fights On Training posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Nasze znakomite kadry współtworzyły nową jakość polskich SP, integrując systemy uzbrojenia z podobnymi systemami będącymi na wyposażeniu państw NATO.

Kontakt

Fights On Training
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

NIP: 5213667914
EU-VAT: PL5213667914
KRS: 0000486447

Back to Top