Wparcie procesów tworzenia możliwości interoperacyjnych

Siły Powietrzne państw NATO to jeden organizm działający w oparciu o takie same procedury, rozwiązania taktyczne, posługując się tym samym językiem. Osiągniecie wymaganego poziomu interoperacyjności jest absolutnym wymogiem współczesnego pola walki pozwalającym współpracować personelowi rożnych państw przy pomocy takich samych standardów, procedur i regulacji w celu osiągnięcia zakładanego, konkretnego efektu taktycznego.
Równie ważnym czynnikiem jest możliwość prowadzenia wspólnych manewrów w oparciu o dedykowane poligony i strefy wykonywania zadań w powietrzu.Fights On Logistics- to długoletnie doświadczenie w tym zakresie. Personel z nami współpracujący tworzył nową jakość  polskich SP, integrując systemy uzbrojenia w ramach podobnych systemów  będących na wyposażeniu państw NATO.

Kontakt

Fights On Logistics Sp. z o.o.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 247 83 41
KRS: 0000461599
NIP:1132865246

Back to Top