Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu usługi doradztwa i szkolenia dla sił zbrojnych w szczególności wojsk specjalnych i lądowych, służb specjalnych, instytucji rządowych oraz firm komercyjnych w zakresie:

 • Zarządzania bezpieczeństwem
 • Ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia
 • Ochrony granic
 • Planowania operacyjnego
 • Technik, taktyk i procedur operacyjnych
 • Ratownictwa medycznego

W uzupełnieniu oferty szkoleniowej zapewniamy dostawy szerokiej gamy specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wsparcia działań operacyjnych lub zabezpieczenia osób i mienia. Fights on Security współpracuje w tym zakresie z wieloma firmami z Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Naszym klientom oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania i sprzęt specjalistyczny:

 • Techniczne systemy bezpieczeństwa
 • Systemy wykrywania i śledzenia
 • Systemy anty-dronowe
 • Systemy łączności
 • Systemy zapewniające bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Sprzęt taktyczny