Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu wsparcie logistyczne w zakresie:

  • dostaw części zamiennych i materiałów jednorazowego użytku
  • napraw i remontów agregatów
  • dostaw wyposażenia obsługowego
  • modyfikacji i modernizacji sprzętu wojskowego
  • usług celno-spedycyjnych z zakresu transportu towarów podlegających kontroli
    eksportu.

Specjalizujemy się we wsparciu logistycznym następujących statków powietrznych:

F-16, C-130, C-295

Naszymi partnerami są uznani producenci, integratorzy i dystrybutorzy sprzętu wojskowego, w szczególności techniki lotniczej posiadający niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie potwierdzanie certyfikatami i referencjami największych odbiorów sprzętu wojskowego na świecie.