Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT (Ultrasonic Thickness Measurement)

Ultradźwiękowe pomiary grubości wykorzystują właściwości fal ultradźwiękowych. W oparciu o pomiar czasu przejścia podłużnej fali ultradźwiękowej przez badany obiekt możliwe jest wyznaczenie grubości danego elementu w miejscu pomiaru. Ultradźwiękowe pomiary grubości są szczególnie istotne w przypadku badania obiektów narażonych na wystąpienie procesów korozyjnych a więc wszędzie tam, gdzie zmniejszenie grubości ścianek może mieć poważne konsekwencje dla danej konstrukcji, np. rurociągi i zbiorniki.