PROJEKT UNIJNY

FIGHTS ON LOGISTICS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pn.

 

„Opracowanie światłowodowego systemu sensorycznego do badania stanu technicznego obiektów i instalacji, szczególnie instalacji krytycznych opartego na czujnikach światłowodowych

 

Krótki opis projektu: Celem głównym planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa FIGHTS ON LOGISTICS poprzez wzrost innowacyjności. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii monitorowania stanu technicznego budynków i instalacji poprzez system sensoryczny składający się z czujników światłowodowych, które będą mierzyły wielkości fizyczne takie jak odkształcenia i temperatura.

Wartość projektu: 6 565 670.56 zł

Dofinansowanie: 4 745 540.81 zł 

www.mapadotacji.gov.pl

Kontakt

Fights On Logistics Sp. z o.o.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 247 83 41
KRS: 0000461599
NIP:1132865246

Back to Top