Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Projekt Unijny

FIGHTS ON LOGISTICS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt pn.

„Opracowanie światłowodowego systemu sensorycznego do badania stanu technicznego obiektów i instalacji, szczególnie instalacji krytycznych opartego na czujnikach światłowodowych”

Krótki opis projektu: Celem głównym planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa FIGHTS ON LOGISTICS poprzez wzrost innowacyjności. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii monitorowania stanu technicznego budynków i instalacji poprzez system sensoryczny składający się z czujników światłowodowych, które będą mierzyły wielkości fizyczne takie jak odkształcenia i temperatura.
Wartość projektu: 6 565 670.56 zł
Dofinansowanie: 4 745 540.81 zł
www.mapadotacji.gov.pl