Pomiary twardości

Pomiary twardości są jedną z najczęściej stosowanych metod, które pozwalają na ocenę właściwości mechanicznych materiałów. W odróżnieniu od stacjonarnych twardościomierzy, w których twardość definiowana jest na podstawie optycznego pomiaru odcisków powstających poprzez wnikanie wgłębnika, w przenośnych twardościomierzach wykorzystuje się metodę UCI (Ultrasonic Contact Impedance). Specjalna sonda zakończona diamentowym wgłębnikiem, która jest wyposażona w pręt wibracyjny, jest wciskana w badany materiał. Pomiar twardości jest podawany i analizowany na podstawie ultradźwiękowego odbicia fal. Wykonanie pomiarów twardości może okazać się przydatne do oceny stopnia degradacji materiałów, poprawności wykonania obróbki cieplnej materiałów lub jakości wykonywanych spoin.

Kontakt

Fights On Diagnostyka
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

NIP: 7010595961
EU-VAT: PL7010595961
KRS: 0000627613

Back to Top