Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Nasz zespół

Wykwalifikowana kadra badawcza, posiada stosowne uprawnienia, szkolenia, certyfikaty i badania zgodnie z normą PN-EN ISO 9712. Doświadczenie zdobywaliśmy przeprowadzając badania w sektorze NDT dla największych spółek naszego kraju.