Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Misja firmy

Misją Fights On Logistics jest:

Zapewnienie naszym klientom wsparcia logistycznego dla realizowanych przez nich operacji poprzez terminową realizację dostaw i usług w najwyższej jakości przy optymalizacji kosztów.

Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku w zakresie zapewnienia kompleksowego wsparcia logistycznego techniki lotniczej, w szczególności samolotów F-16.