Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Misja firmy

Zapewnienie usług diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego poprzez terminową i dokładną realizację zleceń w najwyższej jakości przy jak największej optymalizacji kosztów.

Ciągłe doskonalenie personelu, poszerzanie wachlarza usług diagnostycznych o kolejne metody badawcze.