Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Kim jesteśmy?

Firma Fights On Diagnostyka powstała w 2015 roku i od tego czasu jest usługodawcą w branży NDT. Mimo krótkiego stażu na polskim rynku FOD dysponuje dużym doświadczeniem oraz szeregiem udokumentowanych prac potwierdzonymi referencjami. Głównymi usługobiorcami od roku założenia firmy są: Gaz System S.A., PKN ORLEN, GRUPA Lotos, PGE, Tauron, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Enea S.A., Główny Instytut Górnictwa, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Energetyki.

Fights On Diagnostyka to zespół fachowców w dziedzinie badań nieniszczących oraz oceny stanu technicznego konstrukcji. Certyfikowany sprzęt wysokiej jakości gwarantuje precyzyjność pomiarów, które są wykonywane na terenie całego kraju.

Naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze energetycznym i gazowym poprzez realizację usług opartych na diagnostyce technicznej istniejących lub nowotworzonych inwestycji.