Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Certyfikaty & Koncesje

Firma Fights On Logistics posiada następujące certyfikaty i koncesje:

  1. Koncesja Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Obrotu Paliwami Ciekłymi – Decyzja o udzieleniu koncesji OPC
  2. Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych –                                                       Decyzja o udzieleniu koncesji MSW
  3. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego –                                                       Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
  4. System Zarządzania Jakością ISO 9001 –                                                                   Certyfikat ISO
  5. System Zarządzania Jakością AQAP 2120-                                                                 Certyfikat AQAP
  6. Certyfikat potwierdzający Wewnętrzny System Kontroli –                                     Certyfikat WSK
  7. Kod NATO Commercial and Goverment Entity 2849H                                          NCAGE Certificate
  8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001 –               Certyfikat PN-N-18001
  9. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 –            Certyfikat OHSAS 18001