Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

CEO

Prezesem Zarządu Fights On Logistics Sp. z o.o. jest Krystian Zięć.