Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania ultradźwiękowe IBUS-TD

Badania IBUS-ID to porównanie wskazań wady rzeczywistej z wskazaniami uzyskanymi wzorcowego otworka prostopadłego lub promieniowego wykonanego na odcinku blachy lub rury. Ultradźwiękowe badania spoin o grubości od 2 do 8 mm elementów płaskich oraz rur są wykonywane przy użyciu specjalistycznych głowic profilowanych. Do porównania niezgodności rzeczywistej z otworkiem wzorcowym sporządza się i wykorzystuję krzywe DAC. Badania pozwalają na wyeliminowanie ograniczeń wynikających ze stosowania głowic standardowych. Wszystko odbywa się na podstawie polskiej normy PN-EN ISO/IEC 17025.