Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne pozwalają na wykrywanie wad znajdujących się w całej objętości badanego elementu. Metoda ta charakteryzuje się największą dokładnością spośród badań nieniszczących. Badania RT wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania X i gamma przez materiały. Wynikiem tego typu badań są obraz radiograficzne otrzymywane na kliszy lub w formie cyfrowej. Uzyskiwane obrazy przedstawiane są w formie rzutu płaskiego nieciągłości. Metoda ta jest bardzo skuteczna podczas badania obiektów o zmiennej grubości i kształcie. Obok znacznej pracochłonności tej metody istotną kwestią staje się ochrona personelu badawczego i otoczenia przed promieniowaniem jonizującym, co znacznie podnosi koszty badań.