Badania identyfikacyjne materiałów PMI

Badania identyfikacyjne materiałów przeprowadza się w celu kontroli zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją projektową. Badania te przeprowadza się poprzez wywołanie i identyfikację promieniowania charakterystycznego atomów. Analiza energetyczna otrzymanego widma pozwala na jakościową i ilościową charakterystykę materiałów zawartych w danym materiale

Kontakt

Fights On Diagnostyka
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

NIP: 7010595961
EU-VAT: PL7010595961
KRS: 0000627613

Back to Top