Fights On
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 247 83 69
fax: +48 22 878 76 15
office@fightson.pl

Analiza: procedur i praktyk, zagrożeń oraz zdolności

Dynamiczny rozwój metod zarządzania polem walki wymusza potrzebę poszerzania wiedzy zespołów o elementy dotyczące nowoczesnych rozwiązań taktycznych. Jest to jeszcze ważniejsze w obliczu kurczących się budżetów na obronność, które wymuszają efektywniejszą alokację funduszy. Współpraca z Fights On Logistics daje unikalne możliwości w tym zakresie. Organizując i wspierając zaawansowane rozwiązania szkoleniowe z Fights On będziecie Państwo w stanie maksymalizować swoje inwestycje w sprzęt i systemy bojowe.